Bahagian Biasiswa

Bahagian Biasiswa bertanggungjawab menguruskan hal ehwal biasiswa bagi staf akademik, pegawai pengurusan dan profesional, Tenaga Pengajar Muda (TPM) dan kumpulan pelaksana serta pembangunan profesional.

Urusan yang dibawah tanggungjawab Bahagian Biasiswa:
 1. Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa
 2. Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa
 3. Cuti Belajar Tanpa Gaji
 4. Cuti Sabatikal
 5. Kursus Kekompetenan
 6. Latihan Profesional
 7. Pos Basik/Pengkhususan
 8. Post Doctoral Fellowship
 9. Skim Tenaga Pengajar Muda (TPM)
 10. Sub Kepakaran

Fungsi

 1. Pengurusan Penawaran Biasiswa Staf dan Tenaga Pengajar Muda (TPM) / Program Saintis dan Penyelidik Muda (PSPM)
 2. Pemantauan Kemajuan Pengajian Pemegang-pemegang Biasiswa
 3. Pengurusan Pembangunan Profesional
 4. Pengurusan Biasiswa Staf Pentadbiran dan Keurusetiaan Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf (Induk)

Pengurusan

Bahagian ini dibahagikan kepada empat (4) pengurusan:
 1. Proses Awal
 2. Pemantauan dan Kutipan Balik
 3. Pembangunan Profesional
 4. Biasiswa Pentadbiran dan JKLPS(I)

Carta Organisasi