Bahagian Latihan & Kompetensi

Bahagian Latihan & Kompetensi bertanggungjawab menguruskan [belum lengkap].

Urusan yang dibawah tanggungjawab Bahagian Latihan & Kompetensi:
 1. Kursus/Latihan Dalaman
 2. Kursus/Latihan Dalam Negara
 3. Kursus/Latihan Luar Negara
 4. iTraining
 5. Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)
 6. Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
 7. Peperiksaan Perkhidmatan
 8. Program Peralihan Pembantu Makmal
 9. Program Transformasi Minda (PTM)
 10. Ujian Kemahiran Pembantu / Setiausaha Pejabat

Fungsi

 1. Pengurusan Latihan Staf UiTM
 2. Penyelarasan Penyertaan dan Penganjuran Latihan Staf anjuran Agensi Luar/PTJ
 3. Penyelarasan penyertaan/membentang kertas kerja/hasil karya staf UiTM ke Luar Negara
 4. Pemantauan Pelaksanaan Dasar Latihan UiTM
 5. Pengurusan Program Transformasi Minda
 6. Pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan
 7. Pengurusan Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL) bagi Jawatan-jawatan yang berkaitan
 8. Pengurusan Penilaian Kompetensi Staf Pentadbiran

Pengurusan

Bahagian ini dibahagikan kepada tiga (3) pengurusan:

Carta Organisasi