Pekeliling

Nama Dokumen Saiz
Nama Dokumen Saiz
Bil. 5/2014 - Ketetapan Menggunakan Kemudakan Cuti Bersalin Atau Cuti Haji Bagi Pemegang Biasiswa Staf Dan Tenaga Pengajar Muda (TPM) Semasa Dalam Tempoh Cuti Belajar/Pengajian163.21 KB
Bil. 2/2013 - Pemakluman Keberadaan Pemegang Biasiswa Semasa Membentang Kertas Kerja Dari Malaysia Ke Luar Negara Atau Dari Luar Negara Ke Malaysia Atau Negara Selain Tempat Pengajian368.74 KB
Bil. 1/2013 - Status Permohonan Pelanjutan Selepas Tempoh Asal Pengajian Atau Tempoh Maksima Pengajian (48 Bulan) Bagi Pemegang Biasiswa Staf Akademik Peringkat Ijazah Kedoktoran339.28 KB
Bil. 12/2012 - Garis Panduan Pertukaran Tempat Pengajian, Program Atau Kursus Bagi Pemegang Biasiswa UiTM390.33 KB
Bil. 11/2012 - Garis Panduan Penamatan Kontrak Biasiswa Dan Tuntutan Gantirugi Kepada Pemegang Biasiswa UiTM433.22 KB
Bil. 18/2011 - Pelaksanaan Temuduga Biasiswa Staf Akademik UiTM di Peringkat Fakulti1.9 MB
Bil. 17/2011 - Ikatan Kontrak Atau Tuntutan Gantirugi Bagi Penerima Biasiswa Pensyarah Pelatih Perubatan/Pensyarah Pelatih Pergigian1.29 MB
Bil. 16/2011 - Pemakluman Pembayaran Yuran Pemeriksaan Tesis Dan Tuntutan Menghadiri Viva Bagi Penerima Biasiswa UiTM1.42 MB
Bil. 15/2011 - Ikatan Kontrak Atau Tuntutan Gantirugi Bagi Staf Yang Diluluskan Kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Tajaan Agensi Luar di Luar Negara1.58 MB
Bil. 13/2011 - Menerimapakai Pekeliling Pentadbiran Kementerian Pengajian Tinggi Bilangan 1 Tahun 2011: Pengurusan Pelajar Yang Ditaja Melalui Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)/ Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) Kementerian Pengajian Tinggi2.18 MB