Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa

Maklumat Am

Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa adalah kemudahan yang diberikan kepada staf akademik, kumpulan Pengurusan dan Profesional dan kumpulan Pelaksana yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diperakukakan oleh Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf Induk/Kementerian Pendidikan Malaysia.

Syarat Permohonan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berjawatan tetap
 3. Telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup iklan
 4. Berumur tidak melebihi atau 44 tahun pada tarikh tutup iklan
 5. Calon yang berumur dari 40 – 44 tahun adalah dipertimbangkan untuk mengikuti pengajian di dalam Negara sahaja
 6. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (minimum 80%) bagi tempoh 3 tahun terkini
 7. Tiada kesalahan tatatertib
 8. Bukan dalam tempoh penalti biasiswa
 9. Tidak pernah memohon biasiswa yang sama
 10. [tambahan/perubahan?]

Pemakluman Penting

[tiada maklumat lagi]

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Biasiswa, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian 03-5544 3237/ 3236.


Cara-cara memohon

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Calon

Tindakan Setelah Mendapat Keputusan/Tawaran

[tiada maklumat lagi]

TINDAKAN SEMASA DALAM PENGAJIAN

[tiada maklumat lagi]

TINDAKAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PENGAJIAN

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/laporan kemajuan/pertanyaan sila kemukakan ke: 
Bahagian Biasiswa
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[jika ada]

Soalan Lazim

 1. Soalan?
[jawapan].