Cuti Sabatikal

Maklumat Am

[tiada maklumat lagi]

Syarat Permohonan

[tiada maklumat lagi]

Pemakluman Penting

[tiada maklumat lagi]

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Biasiswa, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian 03-5544 3237/ 3236.


Cara-cara memohon

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Calon

Tindakan Setelah Mendapat Keputusan/Tawaran

[tiada maklumat lagi]

TINDAKAN SEMASA DALAM PENGAJIAN

[tiada maklumat lagi]

TINDAKAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PENGAJIAN

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/laporan kemajuan/pertanyaan sila kemukakan ke: 
Bahagian Biasiswa
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[jika ada]

Soalan Lazim

  1. Soalan?
[jawapan].