iTraining

Maklumat Am

Peredaran semasa teknologi maklumat (ICT) merubah lanskap penganjuran aktiviti latihan staf dengan aktiviti latihan secara maya, tanpa peserta latihan bersemuka dengan penceramah. Inisiatif ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan ruang latihan untuk menganjurkan kursus dalam jumlah yang ramai, membantu peserta OKU menghadiri latihan dan mengurangkan perbelanjaan peserta daripada kampus cawangan.

Peserta boleh terus log masuk ke dalam talian bila-bila masa dan di mana-mana sahaja mereka berada asalkan mempunyai peralatan komputer dan internet. Jam latihan akan dimasukkan ke dalam log latihan peserta mengikut jam latihan bersemuka selepas peserta menghabiskan pakej sesuatu latihan tersebut dengan lengkap.

Modul-modul iTraining ini adalah dibangunkan oleh kumpulan penceramah yang merupakan staf yang mahir dalam bidang-bidang tertentu. Latihan ini boleh diakses melalui http://ilearnapp.uitm.edu.my.


Syarat Permohonan

  1. Staf Pentadbiran & Akademik UiTM

Pemakluman Penting

  • Latihan mestilah diselesaikan dalam tahun semasa

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Latihan & Kompetensi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian [no telefon siapa?]


CARA-CARA MEMOHON

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Staf

Tindakan Sebelum Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Semasa Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Selepas Latihan

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/pertanyaan sila kemukakan ke:
Bahagian Latihan & Kompetensi
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[kalau ada]

Soalan Lazim

  1. Apa tindakan yang saya perlu buat sekiranya saya tidak dapat menghadiri kursus?
[jawapan]