Latihan Dalam Negara

Maklumat Am

Staf yang ingin memohon atau dicalonkan oleh Ketua Jabatan untuk menyertai kursus dalam negara anjuran organisasi luar boleh menghantar permohonan kepada Bahagian Latihan, JPbSM selaku Urusetia 30 hari sebelum tarikh kursus. Bahagian Latihan akan mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf (Pentadbiran) (JKLPS (P)) untuk keputusan. Syarat ini adalah terpakai bagi staf pentadbiran dan pentadbir akademik yang memohon kursus yang melibatkan yuran melebihi RM2,000.00. Sekiranya yuran kursus yang dipohon berjumlah RM2,000.00 dan ke bawah Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing boleh membuat keputusan. Ini selaras dengan Pekeliling Naib Canselor Bil. 22/2009 berkenaan Penurunan Had Kuasa Pengurusan dan Penganjuran Latihan Bagi Staf Pentadbiran.

Bagi staf akademik, penurunan kuasa kepada PPSM PTJ masing-masing telah diberikan melalui Pekeliling Naib Canselor Bil. 1/2006, Empowerment Pengurusan Latihan dan Pembangunan Staf Akademik.


Syarat Permohonan

  1. Staf Pentadbiran & Akademik UiTM
  2. Mendapat sokongan Ketua Jabatan

Pemakluman Penting

Kategori Staf Had Yuran Jawatankuasa Melulus
Staf Pentadbiran dan Pentadbir Akademik RM2,000.00 dan kebawah PPSM PTJ
Staf Pentadbiran dan Pentadbir Akademik RM2,001.00 dan ke atas JKLPS (P)
Staf Akademik - PPSM PTJ

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Latihan & Kompetensi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian [no telefon siapa?]


CARA-CARA MEMOHON

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Staf

Tindakan Sebelum Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Semasa Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Selepas Latihan

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/pertanyaan sila kemukakan ke:
Bahagian Latihan & Kompetensi
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[kalau ada]

Soalan Lazim

  1. Apa tindakan yang saya perlu buat sekiranya saya tidak dapat menghadiri kursus?
[jawapan]