Latihan Dalaman

Maklumat Am

Permohonan latihan boleh dimohon oleh staf pentadbiran atau dicalonkan oleh Ketua Jabatan melalui sistem eLatihan yang boleh diakses melalui aplikasi iStaf portal. Senarai latihan diiklankan melalui kalendar latihan, takwim dan senarai latihan dalam sistem eLatihan. Skrin permohonan dibuka untuk permohonan sebulan sebelum kursus pada bulan berikutnya. Permohonan bagi kursus generik terhad kepada 40 peserta dan kursus ICT terhad kepada 20 peserta. Tawaran kursus oleh Urusetia Bahagian Latihan adalah berdasarkan kepada permohonan terawal (first come first serve).

Syarat Permohonan

  1. Staf Pentadbiran UiTM
  2. Mendapat sokongan Ketua Jabatan

Pemakluman Penting

  • Mendaftar sebelum memasuki dewan latihan.
  • Berada dalam dewan latihan 10 minit sebelum kursus bermula.
  • Menjaga sahsiah rupa diri staf UiTM.
  • Menjaga tingkahlaku dan menghormati penceramah.
  • Memberi tumpuan dan komitmen sepanjang masa berkursus.
  • Memastikan kehadiran penuh sepanjang sesi kursus.

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Latihan & Kompetensi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian [no telefon siapa?]


CARA-CARA MEMOHON

Permohonan kursus/latihan anjuran Bahagian Latihan & Kompetensi mestilah secara atas talian melalui http://eproses.uitm.edu.my/mye/eLatihan/.

Tindakan Staf

Tindakan Sebelum Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Semasa Latihan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Selepas Latihan

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/pertanyaan sila kemukakan ke:
Bahagian Latihan & Kompetensi
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[kalau ada]

Soalan Lazim

  1. Apa tindakan yang saya perlu buat sekiranya saya tidak dapat menghadiri kursus?
[jawapan]