Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)

Maklumat Am

[tiada maklumat lagi]

Syarat Permohonan

[tiada maklumat lagi]

Sukatan Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Urusan Pengecualian

[tiada maklumat lagi]

Pemakluman Penting

[tambahan?]

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Latihan & Kompetensi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian [no telefon siapa?]


CARA-CARA MEMOHON

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Calon

Tindakan Sebelum Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Semasa Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Selepas Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/pertanyaan sila kemukakan ke:
Bahagian Latihan & Kompetensi
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[kalau ada]

Soalan Lazim

  1. Bilakah saya boleh membuat permohonan Peperiksaan Perkhidmatan?
Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan hanya boleh dibuat dalam tempoh yang ditetapkan sahaja. Iklan tersebut akan dimaklumkan melalui laman web dan emel.