Peperiksaan Perkhidmatan

Maklumat Am

Peperiksaan Perkhidmatan adalah peperiksaan perkhidmatan awam yang perlu diduduki oleh staf kumpulan pelaksana gred 11 dan 17 bagi memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan dan kelayakan untuk mendapat ganjaran serta elaun mengikut perbekalan dalam skim perkhidmatan.

Syarat Permohonan

  1. Calon perlu berada dalam gred lantikan tetap yang ditetapkan e.g. gred 11 dan 17 (mana-mana yang berkaitan)
  2. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan dalam perkhidmatan UiTM
  3. Mendapat pengesahan oleh Ketua Jabatan

Sukatan Peperiksaan

Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM telah dibangunkan mengikut skim perkhidmatan yang mempunyai keperluan peperiksaan berkaitan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan.


Urusan Pengecualian

[tiada maklumat lagi]

Pemakluman Penting

[tambahan?]

Sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada Bahagian Latihan & Kompetensi, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia melalui talian [no telefon siapa?]


CARA-CARA MEMOHON

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Calon

Tindakan Sebelum Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Semasa Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Tindakan Selepas Peperiksaan

[tiada maklumat lagi]

Semua maklumat berkaitan/pertanyaan sila kemukakan ke:
Bahagian Latihan & Kompetensi
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM)
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Muat Turun

[kalau ada]

Soalan Lazim

  1. Bilakah saya boleh membuat permohonan Peperiksaan Perkhidmatan?
Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan hanya boleh dibuat dalam tempoh yang ditetapkan sahaja. Iklan tersebut akan dimaklumkan melalui laman web dan emel.